Líder európskeho bankového sektora BNP Paribas, zasiahnutý problémami tohto roka, sa chystá v blízkej budúcnosti zažiariť.

Pozeráme sa bližšie na štúdiu Apme FX: Bankové skupiny. Dvadsaťdvaročná medzinárodná banková skupina so sídlom v Paríži, ktorej hodnota presahuje 70 miliárd dolárov, bola v roku 2022 utlmená katastrofálnymi poklesmi, ktoré boli spôsobené rastúcou neochotou investorov, podnikov a domácností utrácať a požičiavať si peniaze.

V poslednom čase sa bankovému obrovi darilo prekonávať predchádzajúce čísla a teraz si užíva zisky a slávu. Hoci sa očakáva, že spoločnosť BNP Paribas bude v krátkodobom horizonte otriasaná určitým protivetrom, zdá sa, že celá situácia, ktorá je charakterizovaná opätovným oživením trhu a prinavrátením ochoty utrácať a investovať, je z dlhodobého hľadiska svetlá.

Nedávna výkonnosť

Spoločnosť BNP Paribas nedávno zverejnila svoje výsledky za tretí štvrťrok 2022, ktorý skončil v septembri:

  • Výnos: 12,31 miliardy EUR
  • Prevádzkový zisk: 4,54 miliardy EUR
  • Čistý zisk: 2,76 miliardy EUR

Bol to fenomenálny štvrťrok od brilantného bankára, kedy spoločnosť BNP Paribas prekonala svoje predchádzajúce čísla. Výnos medziročne vzrástol o 8 %, prevádzkový zisk za rok vyskočil o takmer 7 % a čistý zisk narástol v porovnaní s tretím štvrťrokom 2021 o 10 %.

Spoločnosť preukázala silnú odolnosť aj napriek klesajúcim trhom. Poháňal ju zvýšený dopyt trhu po komoditných derivátoch, sadzbách a devízach. Napriek tomu generálny riaditeľ Jean-Laurent Bonnafé poznamenal, že „rýchla akcelerácia výnosov z dlhopisov“ v Európe vytvorila pre spoločnosť neisté trhové podmienky a že politické riziká naďalej ohrozujú spoločnosť.

Zatiaľ čo výnosy zo správy aktív v poslednom štvrťroku upadli, vyššie výnosy zo správy majetku spolu so silným rastom hlavných investícií sa pričinili o nedávnu prosperitu BNP Paribas, čo si možno povšimnúť pri analýze cenového grafu akcií spoločnosti.

Technické hľadisko

Keď sa pozrieme na akcie BNP Paribas (BNP.PA) na grafe z portálu TradingView z technického hľadiska, môžeme vidieť, že cena 53,63 EUR sa pohybuje medzi úrovňou podpory 42 EUR a úrovňou rezistencie blízko 54 EUR. Krátkodobý vývoj nemusí vyzerať príliš optimisticky, ak sa akciám nepodarí prelomiť hranicu rezistencie, ale dlhodobá trajektória vyzerá lepšie.

ApmeFX-Svoren-Banka BNP Paribas sa otriasla z krizy a opat rastie
Vývoj ceny akcie BNP Paribas za posledných 5 rokov (zdroj:Tradingview)

Analytici renomovaných finančných inštitúcií očakávajú ako priemerný konsenzus zvýšenie ceny akcií o 17 EUR na 70 EUR, čo predstavuje 30 % nárast oproti dnešnému oceneniu. Nízky odhad je 61 EUR a najvyššia prognóza sa blíži k 80 EUR.

Budúce vyhliadky

Zdá sa, že budúcnosť banky BNP Paribas je sústredená na exponenciálny rast, ktorý je katalyzovaný akvizíciami a reštrukturalizáciou podnikov. Začiatkom decembra 2022 správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management (AM) oznámila, že získala väčšinový podiel v dánskej spoločnosti International Woodland, ktorá sa zameriava na poskytovanie udržateľných služieb v oblasti riadenia investícií, poradenských služieb a služieb v oblasti investícií do poľnohospodárstva.

Spoločnosť BNP Paribas takisto veľmi nedávno oznámila, že vytvorí novú obchodnú jednotku s názvom Private Assets, ktorej cieľom je posilniť podnikanie v oblasti správy súkromných aktív pomocou krokov, ako je získavanie finančných prostriedkov od klientov tretích strán.

Ako uviedol Renaud Dumora, zástupca prevádzkového riaditeľa BNP Paribas a vedúci oddelenia investičných a ochranných služieb, trh správy súkromných aktív sa za posledné desaťročie strojnásobil, a preto je jedným z hlavných motorov rastu spoločnosti.