Pandemický prepad hospodárstva bol miernejší než ukazovali pôvodné dáta, zmenu priniesla revízia údajov Štatistickým úradom. Namiesto pôvodného 4,4%-tného prepadu tak v pandemickom roku 2020 slovenská ekonomika poklesla o 3,4%. Pomohli tomu najmä investície, zásoby, ale aj lepší výkon exportnej aktivity. Vďaka tomu slovenská ekonomika presiahla svoju predpandemickú úroveň už v prvom štvrťroku 2022 a v 2Q sa nachádzala asi 0,5% nad ňou. Naopak, smerom nadol boli zrevidované dáta z druhého kvartálu tohto roka, čím Štatistický úrad potvrdil naše prvotné odhady rastu ekonomiky.

Štatistický úrad v piatok zverejnil dáta o výkone ekonomiky po jesennej revízii. Táto zmena spôsobila v niektorých rokoch marginálne zmeny v desatinách percenta, avšak odhalila aj zásadnejšie úpravy. Tá najdôležitejšia sa udiala v roku 2020, kedy bol pôvodný medziročný pokles ekonomiky o 4,4% zrevidovaný o jeden percentuálny bod na 3,4%. Štruktúra HDP ukazuje, že revízia bola spôsobená zmenami vo viacerých komponentoch. Najvýraznejšie prispela zmena v zahraničnom obchode – o niečo lepší výkon exportu pri zachovaní výkonu importu – čo prinieslo utlmenie poklesu HDP. Rovnakým smerom boli upravené aj dáta za investície či zásoby. Naopak, spotreba verejnej správy bola oproti prvotným číslam o niečo nižšia.

Pre rok 2022 bola upravená ekonomická výkonnosť najmä v druhom štvrťroku (z 1,8% r/r na 1,3%), čím sa v zásade naplnili naše prvotné odhady o výkonnosti v závere prvého polroka. Medzikvartálne došlo k nárastu HDP o 0,3% (sezónne očistené). Najvýznamnejšia zmena sa odohrala v zahraničnom obchode, ktorý po revízii už prispieval pozitívne k ekonomickému rastu (príspevok sa posunul z -0,3 bodu na +0,4) – hoci bol medziročný rast exportov aj importov upravený smerom nadol, v prípade dovozu to bolo výraznejšie, čo prinieslo pozitívny príspevok čistého exportu k rastu HDP. Výraznejšia revízia nastala aj vo vytvorených zásobách.

Dôsledkom týchto zmien bol aj posun celkovej ekonomickej výkonnosti. Vo výsledku tak nové dáta ukázali, že slovenská ekonomika prekročila predpandemické maximum z konca roka 2019 už v úvode roka 2022. V 2Q22 sa tento náskok ešte o niečo zvýšil a hospodárstvo presiahlo túto úroveň o 0,5%.

Takáto revízia je štandardným postupom Štatistického úradu, zvyčajne sa vykonáva dvakrát ročne – na jar a na jeseň, najmä z dôvodu spresňovania dát a údajov, ktoré pritekajú do databáz postupne a môžu sa tak meniť.

Matej Horňák
analytik Slovenskej sporiteľne