Národná banka Slovenska (NBS) poskytuje dary mnohým subjektom. Väčšinou ide o občianske združenia, obce, školy či zdravotnícke zariadenia. Vyplýva to zo zmlúv, ktoré centrálna banka zverejňuje na svojej internetovej stránke. Medzi obdarovanými sa nachádzajú aj súkromné spoločnosti.

Podľa zmluvy zverejnenej 16. novembra tohto roku NBS poskytla dar aj súkromnej spoločnosti Sportclinic vo výške 10-tisíc eur. Táto klinika patrí do siete zdravotníckych zariadení ProCare a nemocníc Svet zdravia, ktoré ovláda Penta. Darované peniaze sú podľa zmluvy určené „na zakúpenie zdravotníckeho materiálu a zdravotníckeho inštrumentária k artroskopickým operáciám.“

Zo zverejnených zmlúv na stránke NBS vyplýva, že nejde o prvý takýto dar pre Sportclinic. Finsider našiel celkovo deväť darovacích zmlúv, prostredníctvom ktorých centrálna banka od roku 2011 darovala spoločnosti Sportclinic 75-tisíc eur. Z toho 40-tisíc NBS klinike darovala počas úradovania súčasného guvernéra Petra Kažimíra.

Aké sumy darovala NBS spoločnosti Sportclinic

RokDarovaná suma (€)
201110 000
20127 000
201310 000
20153 000
20175 000
201910 000
202010 000
202110 000
202210 000
Zdroj: NBS

Sportclinic je súkromnou spoločnosťou, ktorá vznikla v roku 2005. Poskytuje jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore chirurgia, traumatológia, ortopédia, anestéziológia a intenzívna medicína, fyziatria, liečebná rehabilitácia a rádiológia so zameraním na magnetickú rezonanciu. Klinika sa zameriava predovšetkým na artroskopické operácie kĺbov, športové úrazy, diagnostiku, liečbu poranení a ochorení kĺbov. Súkromné zdravotnícke zariadenie sa najprv zameriavalo na liečbu vrcholových športovcov, neskôr začalo ponúkať služby aj rekreačným športovcom.

Dlhodobo v zisku

Do siete zdravotníckych zariadení ProCare a nemocníc Svet zdravia patrí Sportclinic od júla tohto roku. Podľa údajov Finstatu je Sportclinic minimálne od roku 2015 každoročne v zisku. Najviac firma zarobila v roku 2016, keď jej čistý zisk dosiahol 481-tisíc eur. Vlani zarobila takmer 302-tisíc eur.

Hovorca NBS Peter Majer priamo neodpovedal na otázku, prečo centrálna banka darovala peniaze súkromnej spoločnosti, ktorá je v posledných rokoch v zisku. V odpovediach citoval zákon o NBS, podľa ktorého má centrálna v majetkovoprávnych vzťahoch pri nakladaní s vlastným majetkom postavenie podnikateľa.

„Slovenskú spoločnosť podporujeme v dobročinných a humanitárnych aktivitách,“ tvrdí P. Majer. Preto podľa neho už od roku 1994 NBS poskytuje finančné prostriedky právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim zdravotnú starostlivosť. Peniaze centrálna banka poskytuje napríklad na zakúpenie zdravotníckej a prístrojovej techniky, zdravotníckeho materiálu a podobne.

Sportclinic: Vítaná je každá podpora

NBS podľa hovorcu už poskytla peniaze viacerým zdravotníckym zariadeniam. Ide napríklad o Národný onkologický ústav, Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný ústav detských chorôb, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Univerzitnú nemocnicu v Bratislave či Nemocnicu Milosrdní bratia.

Hovorca NBS ani hovorca siete ProCare a Svet zdravia Tomáš Kráľ explicitne neodpovedali na otázku, či centrálna banka za tento dar získala nejaké zvýhodnenie, napríklad pre svojich zamestnancov. „Aj vďaka finančnému daru od Národnej banky Slovenska je medicínske centrum schopné skvalitňovať operačné a rehabilitačné zákroky pre všetkých pacientov. Súčasne dar pomáha aj v rámci vzdelávania lekárov v postgraduálnom štúdiu v oblasti artroskopie,“ tvrdí T. Kráľ.

Športová medicína je podľa neho extrémne náročná na kvalitnú diagnostiku, technológie a špeciálny zdravotnícky materiál. „Každá finančná podpora nad rámec bežného zdravotného poistenia je v tomto smere vítaná a spolupodieľa sa na úspešnej liečbe slovenských vrcholových a čoraz vyššieho počtu rekreačných športovcov,“ vraví T. Kráľ. Či podobné dary spoločnosť dostáva aj od iných štátnych inštitúcií, nepovedal. V centrálnom registri zmlúv sa žiadna takáto darovacia zmluva nenachádza.

Hovorca NBS P. Majer vraví, že rozpočet, ktorý je určený na dary, každoročne schvaľuje Banková rada NBS. O poskytnutí finančných prostriedkov následne rozhoduje Komisia pre poskytovanie finančných prostriedkov fyzickým a právnickým osobám. „Každé poskytnutie finančných prostriedkov je viazané vždy na konkrétny účel, ktorý musí obdarovaný dodržať a aj preukázať príslušnými dokladmi, pretože inak musí poskytnuté finančné prostriedky vrátiť,“ tvrdí P. Majer.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: