Vedeli ste, že asi 50 % mužov si verí, že by dokázali pristáť s dopravným lietadlom? Pritom stať sa pilotom dopravného lietadla nie je jednoduché a výcvik trvá niekoľko mesiacov až rokov. Pokiaľ však ide o niečo jednoduchšie, dôvera v samého seba je zrazu fuč. Napríklad pred takým investovaním máme zbytočne prehnaný rešpekt.

Rešpekt pred investovaním má väčšina z nás. Medzi ľuďmi bežne prevládajú názory, že ak chcete investovať, musíte byť expertom na finančných trhoch, mať veľa peňazí či začať veľmi skoro. Pritom veľa z toho už dávno neplatí. Tento spôsob zhodnocovania úspor ťaží z neustáleho rastu biznisu. Samozrejme rizikovejší biznis, ako aj geopolitická situácia vo svete, vie s finančnými trhmi zamávať. Svetové akciové trhy však vykazujú za posledných 10 rokov atraktívny viac ako 8%-ný zisk. Čas pritom zohráva dôležitú úlohu, pretože čím dlhšie pravidelne investujete, tým je nižšie riziko poklesu a väčšia možnosť dosiahnutia pozitívneho výsledku vo vašich investíciách.

Pri investovaní sa vypláca pravidelnosť

Každou investíciou do podielových fondov kupujete podiely vo fonde za aktuálnu hodnotu podielu. Ak je v danom momente nižšia, získate viac podielov, ak je naopak vysoká, získate podielov menej. Pravidelné investovanie napomáha využívaniu týchto výkyvov a zvyšuje šancu, že nakúpite podiely vo fonde aj v čase výhodnejšej ceny, čím sa znižuje riziko výrazných zmien hodnôt podielov. Vďaka pravidelnému investovaniu bude vaša celková investícia menej riziková a vďaka online prístupu z mobilnej aplikácie viete vždy pohotovo reagovať a využiť výraznejšie prepady na mimoriadne investície.

Aké sú vstupné a výstupné poplatky spojené s investičným sporením?

Vstupný poplatok pri pravidelnom investičnom sporení vo VÚB je 0 eur. Ak dodržíte minimálnu dobu investičného sporenia 5 rokov, rovnakú výšku 0 eur bude mať aj výstupný poplatok, ktorý je inak vo výške 3 % z aktuálnej hodnoty podielových listov. Investičné sporenie je tak rozumnou voľbou v rámci investovania do podielových fondov. Všetky informácie o aktuálnych poplatkoch spojených s investovaním získate na našej stránke.

Čo ak budem potrebovať peniaze?

Ak sa vyskytne mimoriadna udalosť a vy potrebujete svoje peniaze, môžete kedykoľvek predať podielové listy za aktuálnu hodnotu a peniaze máte na účte do niekoľkých dní.

Môžem si zriadiť investičné sporenie vo VÚB banke, aj keď nie som klientom?

Samotné investičné sporenie využitie ďalších služieb banky, ako napríklad bežný účet, nevyžaduje. Aby ste však mohli pravidelné investovanie využiť naplno vrátane prístupu k Investičnému sporeniu v mobilnej aplikácii, je potrebné byť klientom VÚB banky. Pri presune účtu do VÚB môžete získať účet na 6 mesiacov bez poplatku a odmenu 60 EUR. Všetky informácie o presune účtu získate na www.vub.sk/…un-uctu.html.

Pozor súťaž!

Ak si zriadite investičné sporenie cez mobilnú aplikáciu VÚB Mobil Banking do 30. apríla 2024, hráte o investíciu v hodnote až do 150 eur. Viac informácií o podmienkach súťaže získate na www.vub.sk/…renie-sk.html.

Upozornenie

Marketingová komunikácia VÚB, a.s. S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Viac informácií o produkte, jeho zložení, rizikách spojených s investovaním a aspektoch udržateľnosti, vrátane dokumentov, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia (najmä Dokument s kľúčovými informáciami, Predajný prospekt, Štatút, Zodpovedné investovanie), nájdete na www.vub.sk a/alebo www.eurizonslovakia.com a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s.