Národná banka Slovenska začne 14. septembra predávať zberateľskú euromincu z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou „Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý“. Autorom návrhu je MgA. Josef Oplištil.


Centrálna banka bude predávať v pokladniciach ústredia Národnej banky Slovenska v Bratislave a v jej expozitúrach v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach počas pokladničných hodín. Každý záujemca si môže kúpiť najviac desať kusov týchto mincí.

Aj keď ide o zberateľské mince, na území Slovenska sú zákonným platidlom. To znamená, že je nimi možné zaplatiť za tovar a služby. „Je však potrebné dodať, že platbu zberateľskými euromincami nemusí obchodník prijať, t.j. nie je povinný platbu zberateľskou euromincou akceptovať a je len na jeho zvážení, či tak urobí alebo nie,“ informovala NBS.