ČSOB pridala do svojej mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking anglickú a maďarskú verziu. Aplikácia automaticky klientovi ponúkne jazykovú verziu podľa prednastaveného jazyka zariadenia.


Aplikácia ponúka maďarskú a anglickú verziu v celom rozsahu. Výnimkou sú len niektoré doplnkové služby, ktoré odkazujú mimo jej prostredia.