Minuloročný deficit verejných financií Slovenskej republiky sa znížil na 5,5 percenta HDP. „V porovnaní s jarnou notifikáciu (prvé predbežné dáta o deficite a dlhu) hospodárenia štátu v minulom roku skončilo s nižším deficitom o takmer 547 miliónov eur, čo predstavuje zníženie zo 6,16 % na 5,50 % HDP,“ uviedla hovorkyňa Štatistického úradu SR Jana Morháčová.


K tomuto zlepšeniu najviac prispelo spresnenie daní a sociálnych príspevkov. V porovnaní s jarnou prognózou terajšie údaje hovoria o tom, že štát na daniach a sociálnych príspevkoch vybral o 547,8 milióna eur viac. Z tejto sumy tvoril lepší výber dane z príjmov právnických osôb 471,5 milióna eur. „Pôvodné odhady poklesu daňových príjmov v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli konzervatívnejšie,“ vraví J. Morháčová.

V porovnaní s rokom 2019 sa vlani deficit zvýšil o 3,8 miliardy eur. Predstavuje to medziročný nárast o 4,1 percentuálneho bodu. Kým ústredná štátna správa hospodárila s deficitom 5,6 miliardy eur, miestna samospráva aj fondy sociálneho zabezpečenia hospodárili s miernym prebytkom.

Celkový dlh verejnej správy minulý rok dosiahol viac ako 55 miliárd eur. Predstavuje to 59,74 percenta HDP.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: