Kriminálny úrad finančnej správy vlani prijal 745 podnetov. Ľudia najviac poukazovali na krátenie daní (271 podnetov) a na nevydávanie pokladničných dokladov a faktúr (129 podnetov).


V ostatných prípadoch išlo najmä o nezákonný dovoz liehu, tabak či omamných a psychotropných látok. Občania podľa finančnej správy nahlasovali aj podnety v oblasti protizákonného konania, prenájmu nehnuteľností či nezákonné podnikanie.