Spoločnosť Penta Funding Public II pripravuje vydanie nových dlhopisov. Pôjde o jednoročné dlhopisy splatné v marci budúceho roku. Ročný výnos by mal dosiahnuť 3,3 percenta. Menovitá hodnota jedného dlhopisu bude tisíc eur, celkovo si Penta plánuje takto požičať 5 miliónov eur.


Peniaze z dlhopisov by mali byť použité na financovanie projektov spoločnosti Penta Jersey. Podľa prospektu, ktorý schválila Národná banka Slovenska, budú tieto dlhopisy zabezpečené záložným právom ku všetkým pohľadávkam emitenta voči spoločnosti Penta Jersey a Privatbanke.