V posledných týždňoch aj Slovensko zažíva vlnu búrok. Okrem vody či vetra mnohým ľuďom môže spôsobiť škodu aj blesk. O tom, či je táto škoda krytá z poistenia nehnuteľnosti, rozhoduje, či ide o priamy úder blesku alebo nepriamy a aký balík poistenia má poškodený človek.

„Priamy úder blesku znamená, že blesk bezprostredne prešiel cez poistenú vec. Škody spôsobené priamym úderom blesku (vrátane guľového blesku) sú automaticky kryté v základnom poistení nehnuteľnosti a domácnosti. Ak blesk udrie priamo, sú účinky blesku tepelné, mechanické a elektromagnetické,“ vysvetľuje poisťovňa Uniqa.

O nepriamom údere blesku hovoríme zase vtedy, ak k zničeniu alebo poškodeniu predmetov príde prepätím spôsobeným napäťovou špičkou v elektrickej sieti alebo atmosférickým prepätím. V prípade nepriameho úderu blesku poškodenému poisťovňa preplatí škodu len vtedy, ak je proti nehnuteľnosť a domácnosť proti nepriamemu úderu blesku pripoistená. Podľa poisťovne Uniqa sa dnes väčšina poistiek už predáva aj s balíkom pripoistení, súčasťou ktorého je aj nepriamy zásah blesku.