Kým väčšine negarantovaných dôchodkových fondov sa v tomto roku darí, výnosy štyroch z piatich garantovaných fondov sú v mínuse. Najviac v tomto roku zatiaľ stratil dlhopisový fond od DSS Poštovej banky. Hodnota dôchodkovej jednotky v ňom od začiatku roku klesla o 3,13 percenta.


Naopak najlepšie zarábajú indexové negarantované fondy. Ich tohtoročné zhodnotenie sa pohybuje od 14,87 po 16,1 percenta. Nad desať percent zarobil aj akciový fond od Allianz SDSS a akciový fond od VÚB Generali.