Na Slovensku sa ceny chleba pohybujú takmer na úrovni priemeru Európskej únie. Z okolitých krajín platia za chlieb menej Česi, Maďari i Poliaci. Drahší chlieb ako Slováci majú Rakúšania, ktorí zaň platia o 35 percent viac ako je priemer EÚ, čo znamená, že v Rakúsku je druhý najdrahší chlieb spomedzi krajín únie.


Najdrahší chlieb v EÚ sa predáva v Dánsku. Tamojšie obchody si zaň pýtajú o 53 percent viac, ako je priemer EÚ. Naopak najlacnejší chlieb majú Rumuni, ktorí zaň platia len 56 percent priemeru krajín EÚ.