Poisťovňa Union od začiatku nového školského roka vylepšila svoje úrazové poistenie. Pri uzatvorení Detského poistenia pre nezbedníkov, Úrazového poistenia Plus a Životného poistenia Mozaika pri vybraných rizikách bezplatne zdvojnásobí poistné sumy.


Union predpokladá, že s návratom do školských lavíc sa zvýšia aj počty úrazov detí. Počas pandémie koronavírusu oproti roku 2019 počty poranení detí výrazne klesli, v niektorých prípadoch aj o viac ako 33 percent.