Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v septembri tohto roka medziročne vyššie o 61,8 percenta. Celkový vývoj v priemysle ovplyvnili najmä mimoriadne rasty cien v dodávke elektriny a plynu o 136,3 percenta, vo výrobe ropných produktov o 74,3 percenta a vo výrobe potravín o 30,5 percenta. Na základe svojich údajov o tom informoval Štatistický úrad SR.


V septembri boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne vyššie o 41,2 percent. Ceny rastlinných výrobkov sa medziročne zvýšili o 47 percent a ceny živočíšnych výrobkov vzrástli o 25,8 percenta. Z rastlinných výrobkov sa zvýšili ceny obilnín o 64,4 percenta a ceny olejnatých plodov a semien o 41,5 percenta. Zo živočíšnych výrobkov vzrástli ceny surového kravského mlieka o 36,2 percenta.

Ceny stavebných prác vzrástli v septembri medziročne o 17,5 percenta, v porovnaní s augustom tohto roku boli vyššie o 1,7 percenta. Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne stúpli o 21,9 percenta, v porovnaní s augustom 2022 boli vyššie o 4,2 percenta. V súhrne od začiatku roka medziročný rast dosiahol 25,9 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: