Diskrimináciou na slovenskom pracovisku zažíva desať percent zamestnancov. Ide najmä o ich vek (30 %). Upozornil na to pracovný portál Profesia.sk. Nasleduje diskriminácia kvôli názoru (27 %), pohlaviu (21 %), fyzickému vzhľadu (17 %), starostlivosti o malé dieťa (12 %), sociálnemu statusu (10 %), aj zdravotnému znevýhodneniu (6 %).


Aj keď takmer 40 percent ľudí nemá na pracovisku skúsenosť s kolegyňou alebo kolegom, ktorí by patrili ku menej zastúpeným skupinám na trhu práce, tí, čo takúto osobnú skúsenosť majú, mali postoj k inakosti dvojnásobne pozitívnejší ako predtým.

„Podľa našich prieskumov si 25 percent zamestnancov myslí, že diverzita na pracovisku má skôr pozitívny vplyv na to, ako sa zamestnávateľovi darí. A nielen preto, že to robí prácu zaujímavejšou pre nich osobne. Viac ako polovica považuje vytvorenie priestoru pre diverzitu na pracovisku za nevyhnutné kvôli zmenám na trhu práce,“ tvrdí CSR manažérka Profesie Anna Podlesná.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: