Dôchodkovým fondom v druhom pilieri sa tento rok nedarí. Vo všetkých fondoch sa od začiatku roku znížila hodnota dôchodkovej jednotky. V strate sú garantované ako aj negarantované fondy.


Spomedzi garantovaných fondov sa hodnota dôchodkovej jednotky najviac znížila vo fondoch od VÚB Generali a NN. Kým garantovaný fond od VÚB Generali od začiatku roku prišiel o 7,7 percenta, v NN strata dosahuje 7,4 percenta. V ostatných fondoch sa záporný výnos pohybuje od 2,4 do 5,6 percenta.

Medzi negarantovanými fondmi najvyššiu stratu vykázal akciový fond od 365.life. Tento fond od začiatku roku prišiel o 21,5 percenta. Ostatné negarantované fondy majú od začiatku roku záporný výnos v rozmedzí od 6,6 do 11,8 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: