Tesne pred začatím tohtoročnej letnej dovolenkovej sezóny slovenským hotelierom a majiteľom gastro prevádzok chýbalo viac ako 10-tisíc zamestnancov. Najvyťaženejšia časť roka v cestovnom ruchu tak opäť stojí a padá na tom, či ubytovacie zariadenia nájdu dostatok brigádnikov. Upozornila na to Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v tlačovej správe.


„Zákonník práce v súčasnosti síce krátkodobé zamestnávanie na dohody umožňuje, avšak tieto formy sú vzhľadom na ďalšie podmienky pre cestovný ruch nevyhovujúce, zamestnávateľom výrazným spôsobom zvyšujú administratívnu záťaž a náklady,“ upozorňuje prezident AHRS Marek Harbuľák. Pripomína, že zjednodušenie sezónneho zamestnávania priniesla novela Zákonníka práce.

Tá priamo zohľadňuje špecifiká zamestnávania niektorých konkrétnych odvetví vrátane cestovného ruchu a zavádza takzvanú dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s maximálnym rozsahom 520 hodín v kalendárnom roku. Podmienkou je, že priemerný týždenný pracovný čas za obdobie najviac štyroch mesiacov nesmie presiahnuť 40 hodín. AHRS ale upozorňuje, že toto leto slovenskému cestovnému ruchu a gastru nepomôže.

„Predpis nadobúda účinnosť až 1. januára 2023, čo v praxi znamená, že ju hotelieri a majitelia gastro prevádzok nevyužijú. Termínu účinnosti absentuje logika a nezohľadňuje podstatu samotnej novely, ktorou je sezónnosť,“ vysvetľuje M. Harbuľák. Asociácia zároveň upozorňuje, že zimná dovolenková sezóna v mnohých lyžiarskych sezónach začína už v prvej polovici decembra.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: