Inflácia v máji tohto roka klesla na úroveň 11,9 percenta, čo boli hodnoty z apríla minulého roka. Informoval o tom Štatistický úrad SR s tým, že sú to stále vysoké hodnoty od začiatku milénia. Spomaľovanie rastu cien sa ale udržalo tretí mesiac za sebou.


Najväčší vplyv na celkovú infláciu majú obvykle zvýšenia cien nákladov na bývanie a energie, ako aj ceny potravín. Ide o dve najvýznamnejšie položky vo výdavkoch domácností, súhrnne tvoria takmer polovicu výdavkov.

Rast cien v odbore bývanie a energie bol aktuálne v máji na hodnote 10,9 percenta. Plyn bol medziročne drahší o 11,6 percenta, tepelná energia o 19,3 percenta a pevné palivá o 38,9 percenta. Ceny potravín v máji medziročne stúpli o 21,9 percenta. K celkovému výsledku inflácie prispeli aj naďalej rastúce ceny tovarov osobnej starostlivosti o viac ako 15 percent, ako aj ceny alkoholických nápojov, služieb zubných lekárov či vzdelávania.

Tlmiaci účinok na rast cien zaznamenal iba odbor doprava, ceny v ňom klesli o 3,3 percenta. Obnovené dotácie na stravovanie v materských a základných školách stiahlo rast cien v triede stravovanie v závodných jedálňach na hodnotu 9,9 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: