Slovenské podniky, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom, sa môžu uchádzať o novú štátnu podporu. Slovensko totiž pristúpilo podpisom dohody o grante a konzorciu k takzvanému Európskemu partnerstvu pre inovatívne malé a stredné podniky (MSP). Informovalo o tom ministerstvo školstva.

Dohoda by mala pomôcť inovatívnym malým a stredným podnikom rásť, expandovať na nové trhy a nadviazať spoluprácu na globálnej úrovni.

Inovatívne podniky môžu finančné prostriedky použiť na zabezpečenie činností priamo súvisiacich s projektom. Konkrétne ide napríklad o výskumné a vývojové činnosti, demonštračné činnosti, školenia a kurzy, organizačné a administratívne zabezpečenie a podobne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: