Maroš Ďurik, ktorý doteraz pôsobil ako riaditeľ Across Private Investments, bude novým riaditeľom pre investičné poradenstvo v spoločnosti Wood & Company. Jeho úlohou má byť transformácia divízie wealth managementu na plnohodnotný klientsky servis s profesionálne nastavenými procesmi, modernou produktovou ponukou a relevantnou pozíciou na trhu. Zodpovednosť bude mať aj za prípravu analýz a tvorbu nových investičných produktov a inovácií.


„Svojimi skúsenosťami chcem prispieť k tomu, aby divízia wealth managementu spĺňala všetky kvalitatívne štandardy podľa vzoru vyspelých západných krajín. Mojou charakteristickou črtou je komplexný pohľad na problematiku klientskeho portfólia a hĺbková dátová analytika. Kombinácia týchto dvoch faktorov prináša z dlhodobého hľadiska vyššiu mieru zhodnotenia majetku a zároveň predpoklad silnejšej odolnosti pri turbulentných časoch. Tento prístup sa budem snažiť priniesť aj do mojej novej práce pre Wood & Company“, povedal Maroš Ďurik.

Wealth management Wood & Company chce priniesť nové produkty, vrátane tých, ktoré kopírujú svetové trendy v investičnom bankovníctve. Pestrejšia produktová rady by mala spoločnosti pomôcť priniesť komplexnejšiu a systematickejšiu správu klientskych portfólií.

„V rámci slovenského pôsobenia sme sa pri wealth managemente doteraz orientovali skôr na užšiu investorskú bázu. Tú sme presvedčili a teraz je čas ponúknuť služby aj klientom, ktorí nás nepoznajú osobne. S tým súvisí aj vývoj nových investičných produktov, po ktorých je momentálne na trhu prirodzený dopyt. Skúsenosti a schopnosti Maroša Ďurika môžu byť pri naplnení tejto ambície mimoriadne cenné“, vraví výkonný riaditeľ Wood & Company Michal Staroň.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: