Absencia prepojenia informačných systémov daňových a colných úradov na Slovensku a chýbajúca efektívna spolupráca finančných správ členských krajín Európskej únie (EÚ) sú hlavnými dôvodmi obchádzania európskeho colného systému a únikov na dani z pridanej hodnoty (DPH). Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý preto vykonal kontrolu špecifického colného režimu, ktorý sa týka správy DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín.


Režim je určený pre dovozcov na oslobodenie od DPH, ak ich tovar smeruje do ďalšieho členského štátu. Daňová povinnosť vzniká v členskom štáte spotreby. V rokoch 2018 až 2021 identifikovali slovenskí kontrolóri pri colných vyhláseniach a súhrnných výkazoch DPH v rámci režimu únik na tejto dani vo výške viac ako 2,3 milióna eur. Približne pri polovici z tejto sumy sa počas kontroly preukázalo, že ide o reálny únik na DPH.

„Najvyšší kontrolný úrad zistenia postúpi Kriminálnemu úradu Finančnej správy a aj európskej prokuratúre, s ktorými spolupracoval už počas kontroly,“ zdôraznil podpredseda úradu Jaroslav Ivančo.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: