Ministerstvo školstva od januára budúceho roka navyšuje finančné pásma pre školské stravovanie. Informovalo o tom v tlačovej správe. Finančné pásma predstavujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo rozdelené podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré určuje ministerstvo školstva. Finančné pásma pre školské stravovanie teda predstavujú len časť ceny obeda. Tou druhou časťou sú režijné náklady, ktoré si určuje zriaďovateľ.


Zvýšenie finančných pásiem je dlhodobou požiadavkou zo strany školských jedální a zo strany zriaďovateľov. Vzhľadom na výrazný nárast cien potravín už jednotlivé zariadenia školského stravovania podľa ministerstva nedokázali pripravovať nutrične a energeticky vyvážené pokrmy na základe noriem. Naposledy sa financie na prípravu teplého jedla v školských zariadeniach upravovali v roku 2019.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: