Nákladná doprava štvrtý mesiac po sebe zaznamenala nižšie hodnoty ako vlani. Menej tovaru ako pred rokom sa prepravilo po ceste, ale najmä po železnici. V osobnej doprave počty cestujúcich a prepravné vzdialenosti naďalej rástli, zaznamenali najvyššie hodnoty v tomto roku. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Celkový objem nákladnej prepravy v októbri tohto roka dosiahol 18,2 milióna ton tovaru, čo predstavovalo medziročný pokles o 11,5 percenta. Nižší objem prepraveného tovaru v medziročnom porovnaní pokračoval štvrtý mesiac za sebou. Cestná doprava, ktorá mala viac ako dvojtretinový podiel na prepravených tonách tovaru, medziročne poklesla o 5,3 percenta. Preprava po železnici bola medziročne nižšia o 12,7 percenta.

V osobnej doprave pokračoval už desiaty mesiac za sebou výrazný medziročný nárast prepravených osôb. Ich počet medziročne vzrástol o 15,5 percenta a dosiahol viac ako 58 miliónov osôb. Vyšší nárast dosiahol počet cestujúcich na železnici (21,1 %), ktorá však tvorí len desatinu počtu cestujúcich v doprave.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: