V marci klesla miera evidovanej nezamestnanosti na 6,67 percenta. V porovnaní s februárom to je o 0,19 percentuálneho bodu menej. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.


Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák vraví, že pokles nezamestnanosti prevýšil očakávania ako aj štandardnú marcovú sezónu. „Nezamestnanosť smerom nadol ťahá najmä rastúca absorpcia nezamestnaných trhom práce, ktorá však stále ostáva približne o desatinu nižšia v porovnaní s obdobím pred pandémiou. Trh práce ostáva robustný, vojnový konflikt na Ukrajine ho zatiaľ zásadnejšie neovplyvnil,“ hovorí.

Absorpciu domácich nezamestnaných trhom práce podľa neho nespomalil ani prílev ukrajinských utečencov. Podľa oficiálnych štatistík Ústredia práce sa počet na Slovensku zamestnaných Ukrajincov zvýšil o necelých 3-tisíc.

Miera nezamestnanosti by podľa Ľ. Koršňáka mala pozvoľna klesať aj v najbližších mesiacoch. „V ďalšom priebehu roka však pre trh práce naďalej ostáva rizikom vojnový konflikt na Ukrajine. Ten má potenciál oslabiť ekonomický rast v Európe, vrátane Slovenska, a znížiť tak aj dopyt zamestnávateľov po pracovnej sile, najmä v prípade zastavenia dodávok plynu z Ruska (či už iniciovaného zo strany EÚ alebo Ruska),“ tvrdí.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: