Novo uzavreté zmluvy na poistenie nehnuteľnosti sa budú v ČSOB poisťovni indexovať automaticky. Informovala o tom jej hovorkyňa Anna Jamborová. To by malo zabrániť podpoisteniu majetku, kedy je hodnota nehnuteľnosti vyššia ako poistná suma. Keď potom nastane poistná udalosť, poistka nemusí pokryť všetky vzniknuté škody na majetku.

Indexácia je pravidelná úprava hodnoty poistenej nehnuteľnosti v závislosti od vývoja cien nehnuteľností, stavebných materiálov a prác. V rámci ČSOB poisťovne ju má v rámci poistných zmlúv dohodnutú len približne polovica klientov. Tento podiel sa pritom podľa A. Jamborovej zásadne nezmenil ani v období výrazného rastu cien. Po novom bude indexácia automaticky zaradená do každej novej poistnej zmluvy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: