Podporu prevádzky systému e-kasa pre finančnú správu ešte na jeden rok zabezpečí spoločnosť Allexis. Dôvodom sú pokračujúce rokovania o vysporiadaní majetkových práv k tomuto systému. Informovala o tom Finančná správa SR.


Systém v súčasnosti nepatrí štátu, čo daniarom značne komplikuje akékoľvek jeho úpravy a prevádzku. Preto sa vedenie finančnej správy už vyše rokausiluje o získanie majetkových práv, aby následne mohla byť vyhlásená súťaž a odstránený takzvaný vendor lock-in. Ide o posledný systém od firmy Allexis. Finančná správa doteraz v prípade tejto spoločnosti vypovedala tri zo štyroch zmlúv.

„Vzhľadom na komplikovanosť zmluvného vzťahu, rozdielne predstavy o cene, citlivosť celého prípadu, neprehľadnosť vo vlastníckych právach, ako aj neukončené trestné konanie v kauze Mýtnik, musela finančná správa pristúpiť k podpísaniu Dodatku č. 10 so spoločnosťou Allexis v hodnote za 1,2 milióna eur. Ešte na jeden rok tak bude zabezpečená podpora prevádzky a potrebné licencie, aby systém mohol naďalej fungovať,“ tvrdia daniari.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: