Priemerná mesačná mzda na Slovensku v prvom štvrťroku dosiahla 1 327 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku tak narástla o 9,5 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Aj keď nominálne mzdy rastú, v skutočnosti si za ne môžeme dovoliť kúpiť menej tovarov a služieb ako pred rokom. Inflácia totiž stále rastie rýchlejšie ako platy. Reálna priemerná mzda preto medziročne klesla o 4,9 percenta.

„Medziročný rast priemernej nominálnej mzdy v prvom štvrťroku tohto roka zaznamenali všetky sledované odvetvia hospodárstva. Relatívne najrýchlejšie vzrástli mzdy v odvetviach s dlhodobo najnižšími zárobkami – v ubytovacích a stravovacích službách (o 17 %), stavebníctve (o 14,8 %) a v ostatných činnostiach (o 13,8 %),“ uviedla hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová.

Naopak najvýraznejší prepad reálnej mzdy na úrovni 7 až 9 percent pocítili zamestnanci v oblasti informácií a komunikácie, v umení, zábave a rekreácii a predovšetkým vo finančných a poisťovacích činnostiach.

Priemerná mzda na Slovensku vzrástla na 1 327 eur. V skutočnosti si za ňu kúpime menej ako pred rokom

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: