Priemerná mesačná mzda vo februári tohto roka bola medziročne vyššia vo všetkých sledovaných odvetviach. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Dvojciferným tempom rástla v doprave a skladovaní o 13 percent, priemysle o 12,6 percenta a v ubytovaní o 10,9 percenta. Po zohľadnení vplyvu inflácie, ktorá pomaly klesá, mzdy rástli aj reálne, a to vo všetkých odvetviach okrem informácií a komunikácie.

Reálny rast miezd sa pohyboval od necelých štyroch percent vo veľkoobchode a stavebníctve do viac ako deväť percent v doprave vrátane skladovania. Rast reálnych miezd nad deväť percent bol naposledy zaznamenaný vlani v januári v sektore ubytovania.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: