Slovenské domácnosti patria v rámci eurozóny k tým chudobnejším. Vyplýva to z najnovšieho celoeurópskeho Zisťovania o financiách a spotrebe domácností, ktoré zverejnila Európska centrálna banka. Tento prieskum sa okrem krajín eurozóny uskutočnil aj v Česku, Maďarsku a Chorvátsku.


Zo zisťovania vyplýva, že medzi rokmi 2017 až 2021 vzrástol medián čistého bohatstva domácností o 12,4 percenta na 123 500 eur. Čisté bohatstvo pritom predstavuje rozdiel medzi majetkom a dlhmi domácnosti.

V jednotlivých krajinách sa rozdiely v bohatstve domácností výrazne líšia. Medián čistého bohatstva domácností je najnižší v Lotyšsku, kde dosahuje 31,3 tisíca eura. Naopak najvyšší majetok majú domácnosti v Luxembursku, kde medián dosahuje 717,7 tisíca eur.

Podľa Národnej banky Slovenska sa Slovensko s mediánovým čistým bohatstvom na úrovni 97 tisíc eur nachádza približne v druhej tretine rebríčka na podobnej úrovni ako Portugalsko, Česko či Grécko.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: