Priemyselná produkcia Slovenska v apríli tohto roka medziročne vzrástla o 6,3 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Po výraznom marcovom prepade sa tak priemysel vrátil k vyšším výkonom, ktoré pretrvávali od augusta minulého roka.


Najvýznamnejší vplyv na priemyselnú produkciu vo štvrtom mesiaci tohto roka mal výrazný nárast vo výrobe dopravných prostriedkov o 15,9 percenta. K pozitívnemu vývoju prispel aj pokračujúci medziročne významne vyšší výkon v energetike, ktorá vykázala rast o 32,9 percenta. O vyše pätinu vyššiu produkciu ako pred rokom vykázala tiež výroba elektrických zariadení (o 23,5%), či výroba potravín (o 21,4 %). O 4,4 percenta stúpla aj výroba výrobkov z gumy a plastu.

Najviac nadol ťahalo priemysel takmer 11-percentné zníženie výkonu vo výrobe kovov. Ďalej pokračoval výrazný prepad v ťažbe a dobývaní, kde produkcia najmä v dôsledku zatvorenia baní klesla až o 39,3 percenta. Celkovú produkciu ovplyvnil aj pokles o 7,3 percenta vo výrobe strojov a zariadení.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: