Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v druhom štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,7 percenta. Vyplýva to z rýchleho odhadu Štatistického úradu SR. V bežných cenách sa vytvoril HDP v objeme 26,45 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 9,9 percenta. Rast slovenskej ekonomiky podľa štatistikov podporil najmä domáci spotrebiteľský dopyt.


Pridanú hodnotu pozitívne ovplyvnil najmä jej rast v odvetví výroba z gumy a plastu, ďalej v odvetviach veľkoobchod, maloobchod a skladové a pomocné činnosti v doprave. Pokles pridanej hodnoty bol opäť zaznamenaný vo výrobe motorových vozidiel.

Celková zamestnanosť v tomto období dosiahla 2,43 milióna osôb. V porovnaní s druhým štvrťrokom vlaňajška sa zvýšila o 2,4 percenta. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť vzrástla medzikvartálne o 0,7 percenta a medziročne o 2,1 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: