Čistý zisk Slovenskej sporiteľni počas prvých troch štvrťrokov tohto roku dosiahol 161,7 milióna eur. Vlani v rovnakom období vykázala zisk 177,3 milióna eur.


„Tretí štvrťrok sa na bankovom trhu niesol v znamení rastu úrokových sadzieb na úveroch. To sa prejavilo aj na miernom náraste úrokových výnosov banky. Celkový objem úverov nám narástol medziročne o 14,1 %, pričom úvery korporátnym klientom sa zväčšili o 1 miliardu eur. Dobrou správou je, že aj v náročnej ekonomickej situácii sa celkový podiel nesplácaných úverov mierne znížil na 1,6 %. Obozretne sledujeme a reagujeme na vývoj kreditného rizika pre vybrané sektory ekonomiky. Keďže však očakávame negatívne dôsledky energetickej krízy na niektorých klientov banky, zvýšili sme objem vytvorených opravných položiek. Napriek vysokej inflácii sa nám darí držať náklady pod kontrolou, čo sa prejavilo v poklese cost income ratio o 1 percentuálny bod,“ povedal finančný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne Pavel Cetkovský.

Sporiteľni sa medziročne zvýšili prevádzkové náklady o 4,5 percenta na 226,5 milióna eur. Personálne náklady narástli o 4,2 percenta a ostatné administratívne náklady stúpli o 4,8 percenta. Pod zvýšenie administratívnych nákladov sa podpísal najmä rast IT nákladov.

Banka dokázala medziročne navýšiť čisté úrokové výnosy (o 1,4 %) ako aj čistý príjem z poplatkov a provízií (o 11,4 %).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: