Hrubý domáci produkt na obyvateľa vyjadrený v parite kúpnej sily patrí na Slovensku k najnižším v Európskej únii. V porovnaní s priemerom je o nižší o 32 percent. Horšie na tom je len Grécko a Bulharsko. Vyplýva to z rýchleho odhadu Eurostatu.


Najvyššiu úroveň HDP na obyvateľa naopak zaznamenalo Luxembursko, kde HDP presahuje priemer EÚ o 177 percent. Za Luxemburskom je Írsko, ktoré priemer únie prekonáva o 121 percent. Tieto dva štáty s odstupom nasleduje Dánsko, kde HDP na obyvateľa presahuje priemer EÚ o 33 percent.

Vysoké HPD na obyvateľa v Luxembursku možno podľa Eurostatu vysvetliť veľkým podielom zahraničných zamestnancov, ktorú tu pracujú. Hoci títo zamestnanci prispievajú k tvorbe HDP, nie sú započítaní do populácie krajiny, ktorá sa používa na výpočet HDP na obyvateľa. V Írsku zase k vysokému HDP na obyvateľa prispievajú veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré tu majú svoje európske centrály.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: