Slovensko patrí ku krajinám Európskej únie s najväčšou kapacitou zásobníkov zemného plynu vzhľadom k jeho ročnej spotrebe. Ak by boli plne naplnené, stačili by pokryť takmer dve tretiny celoročnej spotreby plynu. V EÚ majú väčšiu kapacitu zásobníkov len Lotyšsko a Rakúsko. Na základe údajov Gas Infrastructure Europe o tom informovala UniCredit Bank.


Zlou správou pre Slovensko je, že zásobníky plynu sú po zime naplnené menej ako zvyčajne. Súčasné zásoby by dokázali pokryť 13 percent ročnej spotreby plynu.

Oproti priemeru za roky 2015 až 2020 je naplnenosť zásobníkov v súčasnosti až o 11,5 percentuálneho bodu nižšia. Hoci sa zásobníky v súčasnosti napĺňajú, v porovnaní s priemerom EÚ k tomu dochádza pomalšie ako v predchádzajúcich rokoch.

UniCredit Bank upozorňuje, že naplnenosť zásobníkov nemusí nutne vypovedať o tom, ako je krajina pripravená na výpadok plynu. Zásobníky si totiž môžu prenajímať iné krajiny či energetické firmy zo zahraničia.

Slovensko má v zásobníkoch 13 percent ročnej spotreby plynu
Zdroj: UniCredit Bank