V marci Slovensko udelilo 58 750 obyvateľom Ukrajiny status dočasného útočiska. Je to tretí najvyšší počet spomedzi krajín Európskej únie. Informoval o tom Eurostat.


Najviac Ukrajincov našlo dočasné útočisko v Poľsku. To poskytlo ochranu 675-tisíc ľuďom z Ukrajiny. Za Poľskom nasleduje Česká republika, ktorá prichýlila takmer 245-tisíc ľudí.

Slovensko zároveň patrí ku krajinám, ktoré poskytli najviac dočasných útočísk vzhľadom na počet obyvateľov. Na každých tisíc obyvateľov Slovensko poskytlo ochranu takmer 11 utečencom.

Skutočné poradie krajín podľa počtu prichýlených utečencov môže byť iné, keďže Eurostat nemal k dispozícii údaje z Nemecka, Maďarska a Cypru.

Slovensko prichýlilo tretí najvyšší počet utečencov z Ukrajiny
Zdroj: Eurostat

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: