Priemyselná produkcia v auguste tohto roka medziročne poklesla o dve percentá, priemysel zaostával za výkonmi spred roka, ale tempo poklesu bolo nižšie ako v júli či v jarných mesiacoch. Na základe svojich údajov na to upozornil Štatistický úrad SR. Posúdenie výkonu odvetia v dlhšom časovom období podľa štatistikov umožňuje porovnanie s priemerom v bázickom roku 2015.


Aktuálne slovenský priemysel v auguste 2022 vyprodukoval o 0,7 percenta menšiu hodnotu ako priemerne v roku 2015. Bol to mierne horší výkon ako v auguste v poslednom roku pred pandémiou (v r. 2019), kedy produkcia o 1,4 percenta prekonala rok 2015. Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu (špeciálnych priemyselných zoskupení) až osem bolo v raste, napriek tomu celkový výsledok zostal v poklese.

Aktuálny výsledok odvetvia po zohľadnení rastu/poklesu v kombinácii s váhou odvetvia v štruktúre priemyslu v ôsmom mesiaci najvýznamnejšie ovplyvnil pokles produkcie v dodávke elektriny, plynu, pary o 30 percent. Druhý najzásadnejší vplyv mal však rast výroby dopravných prostriedkov o 20,5 percenta. Nasledoval vplyv poklesov vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 12,4 percenta, ako aj vo výrobe počítačov o 22,6 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: