Študentom a dôchodcom pracujúcim na dohodu na konci roka končí výnimka z postavenia zamestnanca na účely dôchodkového poistenia. Majú ale právo od 1. januára budúceho roka určiť si v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky, ktorá je vo výške 200 eur za kalendárny mesiac.


Ak si ju budú chcieť uplatniť, musia o tom svojho zamestnávateľa písomne informovať ešte v decembri tohto roka. Ak by si právo na odvodovú odpočítateľnú položku uplatnili až počas januára budúceho roka, právne účinky nastanú od 1. februára 2023.

Sociálna poisťovňa pripomína najmä dôchodcom poberajúcim predčasný starobný dôchodok, že oneskorené uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky by mohlo mať vplyv na zastavenie výplaty tohto dôchodku.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: