Úrady práce vyplatili už tradične v septembri dotácie na školské potreby. Takýmto spôsobom putovalo na podporu 30-tisíc školákov z rodín v nepriaznivej sociálnej situácii takmer pol milióna eur. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Štát pomáha dotáciou na školské potreby rodinám poberajúcim dávky v hmotnej núdzi a rodinám, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, aby ich deti mali zabezpečené nevyhnutné školské potreby.


Dotáciu dostávajú zriaďovatelia škôl v dvoch častiach, vždy v septembri a vo februári pre deti posledného ročníka materskej školy a deti základných škôl. „Som presvedčený, že 492 140 eur použitých na septembrové dotácie na školské potreby je jednou z najlepších možných investícií nášho štátu. Je to investícia do vzdelania, do zachovania rovnosti šancí, do prosperity celej spoločnosti,“ povedal generálny riaditeľ a tajomník služobného úradu ÚPSVaR Karol Zimmer.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: