Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v minulom roku preveril 182 subjektov verejnej správy v rámci 39 kontrolných akcií. Kontrolóri o tom informovali v tlačovej správe. NKÚ identifikoval takmer 900 porušení všeobecne záväzných právnych predpisov, k čomu kontrolované subjekty prijali viac ako 600 opatrení. Najčastejšie zlyhania sa objavovali pri porušení finančnej disciplíny, zákona o verejnom obstarávaní alebo zákona o rozpočtových pravidlách.

Závažné porušenia kontrolóri odstúpili na konanie ministerstvu financií, Úradu vládneho auditu a Úradu verejného obstarávania. V piatich prípadoch viedli kontroly k trestným oznámeniam, šesť netrestných bolo zaslaných príslušnej krajskej prokuratúre. Výsledky kontroly smerovali nielen k určitým formám represie, ale aj k sformulovaniu 370 opatrení, ktorými by bolo možné realizovať verejné politiky lepšie, výkonnejšie a účinnejšie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: