Rast cien elektriny pre podnikateľov významne zvýšil ich motiváciu vybaviť svoje prevádzky fotovoltickými panelmi. Upozornila na to spoločnosť Magna Energia, ktorá je dodávateľom elektriny a plynu. „Pokles cien na úrovne covidových rokov nie je v najbližšom období pravdepodobný. To významne zvyšuje návratnosť investícií do vlastnej výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. V slovenských podmienkach je v tomto kontexte najčastejšou voľbou firiem fotovoltika,“ hovorí manažér spoločnosti Magna Energia Hoang Nguyen Khac.


Firma eviduje sa zvýšený záujem o zriadenie požičovne elektriny. V rámci nej jej môže odberateľ s vlastnou fotovoltikou prebytočnú elektrinu požičať s tým, že mu ju neskôr vráti. „Doteraz sme takúto službu ponúkali pre domácnosti a pre podniky iba v kombinácii s pevne stanovenou dynamickou tarifou. Oveľa výhodnejšie, než ročné forwardové ceny, sú pre nich aktuálne spotové ceny,“ vysvetľuje H. Nguyen Khac.

Magna Energia preto od marca tohto roka bude ponúkať požičovňu elektriny v kombinácii so spotovými cenami.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: