Prognóza Saxo Bank pre globálne trhy na prvý štvrťrok 2023

To, čo fungovalo počas globalizácie, bude menej úspešné vo svete, ktorý riadi geopolitika a rozdelenie sveta na bipolárny s dvoma úplne odlišnými hodnotovými systémami. Podľa Saxo Bank to bude mať výrazný vplyv aj na akciový trh. „Digitalizácia, dominantná sila na akciových trhoch od Veľkej finančnej krízy, upadá. Opätovné otvorenie ekonomiky po zavedení očkovania proti covidu, ktoré bolo rýchlejšie, než sa očakávalo, rozpútalo dopyt vo fyzickom svete. Dôsledkom je, že odvetvia poháňané hmotným materiálom vykazujú už tretí rok lepšiu výkonnosť v porovnaní s nehmotným svetom. Ide o trend, ktorý ešte len začal,“ hovorí Peter Garnry, hlavný akciový stratég  Saxo Bank na margo štvrťročného výhľadu Saxo Bank.

Pozornosť sa preto musí presunúť z nehmotného digitálneho hospodárstva späť na reálnu ekonomiku. Steen Jakobsen, hlavný investičný stratég Saxo Bank, hovorí, že v indexe S&P 500 tvorí až 90 percent trhovej hodnoty nehmotný majetok. „To znamená, že reálna ekonomika je príliš malá na to, aby uspokojila ambície fiškálnej a menovej politiky, zelenej transformácie a globálnej digitalizácie. Mali  by sme sa preto viac zamerať na budovanie fyzickej infraštruktúry, výrobu lacnejšej a ekologickejšej energie a zlepšovanie produktivity,“ vysvetľuje.

Americké akcie stratia dominanciu nad európskymi

Podľa P. Garnryho americké akcie stratia svoju dominanciu nad európskymi. S nástupom deglobalizácie, vojnou na Ukrajine zosilňujúcou energetickou krízou a svetom, ktorý potrebuje fyzické aktíva, bude Európa z tohto posunu profitovať. „Európske akciové trhy majú oveľa viac firiem, ktoré budú prosperovať v tomto novom prostredí, vrátane zelených technológií, baníctva, automatizácie, robotiky a pokročilých priemyselných komponentov,“ očakáva Garnry.

Dodáva, že firmy, ktoré sú pripravené na vyššie úrokové sadzby, úpravu miezd a vysokú infláciu, sú tie, ktoré budú schopné zaistiť vysokú návratnosť investičného kapitálu alebo vysokú prevádzkovú maržu v kombinácii s menším nadhodnotením akcií. „Na úrovni jednotlivých krajín, krajiny orientované na export ako Nemecko, Južná Kórea a najmä Čína, ktoré boli úspešné v predchádzajúcich desaťročiach, pravdepodobne začnú strácať v porovnaní s krajinami ako India, Vietnam a Indonézia, ako aj s regiónmi akými sú stredná Európa, východná Európa a severná Afrika, keďže výroba sa presúva do nových „domovov“, “vysvetlil odborník Saxo Bank.

Krajiny na juh od Sahary sa tiež stanú úspešnejšími, keďže zažívajú investičný boom v dôsledku hladu Európy po energii a materiáloch po tom, ako prestali počítať s Ruskom. Bližšie k USA to bude Mexiko, ktoré bude profitovať z výroby a krajiny v Južnej Amerike získajú na komoditnom super cykle.

Steen Jakobsen

Peter Garnry