Sociálna poisťovňa už posiela živnostníkom oznámenie o novej výške odvodov pre rok 2021. Odvody v novej výške je následne potrebné zaplatiť do 8. februára.


„Živnostníci dostanú spolu 174 957 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou bude odoslaných 156 870 oznámení a do e-schránok pôjde ďalších 18 087,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Odvody väčšiny živnostníkov sa vždy v januári menia, lebo sa mení minimálny a maximálny vymeriavací základ. Z minimálneho vymeriavacieho základu pritom platí odvody väčšina podnikateľov.

„Nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom bude predstavovať 180,99 eura mesačne (v roku 2020 to bolo 167,89 eura). SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť poistné vo výške 2 533,98 eura mesačne (vlani to bolo 2 350,66 eura),“ informovala Sociálna poisťovňa.