Vláda umožnila zamestnávateľom a živnostníkom, aby odvody na sociálne poistenie za mesiac december zaplatili až 30. júna 2021.


„Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac december 2020 do 30. júna 2021 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za december 2020 sa za zamestnancov nemení,“ informovala Sociálna poisťovňa.

Zamestnávatelia a živnostníci, ktorí chcú využiť odklad na zaplatenie odvodov, musia Sociálnej poisťovni predložiť čestné vyhlásenie. Sociálna poisťovňa v súčasnosti pripravuje formulár, ktorý bude slúžiť pre preukázanie splnenia podmienok možnosti odkladu splatnosti odvodov. Čestné vyhlásenie bude možné zaslať elektronicky ako aj listom.