Väčšina živnostníkov bude musieť v roku 2021 platiť vyššie odvody. Vzrastie totiž minimálny vymeriavací základ, z ktorého platia odvody približne tri štvrtiny všetkých samostatne zárobkovo činných osôb.

Nárast bude pritom vyšší ako v roku 2020. Minimálny vymeriavací základ totiž dosahuje polovicu priemernej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2021 sa bude brať do úvahy priemerná mzda z roku 2019. Tá v minulom roku výrazne rástla.

Minimálne odvody porastú

Živnostníci v budúcom roku doplatia na to, že sa výška odvodov prispôsobuje priemernej mzde s dvojročným oneskorením. Mnohí z nich budú musieť platiť vyššie odvody napriek tomu, že im pre koronakrízu klesol príjem.

Minimálny vymeriavací základ vzrastie z tohtoročnej úrovne 506,50 eura na 546 eur. Živnostník, ktorý je povinne poistený na dôchodkové a nemocenské poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu, bude v roku 2021 platiť mesačný odvod vo výške 180,99 eura. V roku 2020 sú minimálne odvody na sociálne poistenie vo výške 167,89 eura.

Rovnako sa zvýši aj minimálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie. Minimálne poistné preto vzrastie zo 70,91 eura na 76,44 eura.

Zvýšia sa aj najvyššie možné odvody, keďže maximálny vymeriavací základ porastie z tohtoročných 7 091 eur na 7 644 eur. Poistné do Sociálnej poisťovne vypočítané z tejto sumy tak vzrastie z 2 350,66 na 2 533,98 eura.

Nové poistné treba zaplatiť prvýkrát vo februári

Keďže v prípade odvodov do zdravotnej poisťovne nie je určený maximálny vymeriavací základ, nie je stanovená ani maximálna suma zdravotných odvodov. Živnostníci tak platia poistné do zdravotnej poisťovne z celého svojho zárobku.

Každému podnikateľovi, ktorý má začať platiť vyššie sociálne odvody, Sociálna poisťovňa oznámi novú sumu v priebehu januára. Novú sumu preddavkov na zdravotné poistenie sa živnostníci zase dozvedia z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2019. Podnikatelia, ktorí podali daňové priznanie včas, by už mali mať výsledky ročného zúčtovania. Tí, ktorí daňové priznanie ešte len podajú, by ho mali dostať do konca decembra.

Od januára sa prehodnotí výška odvodov do Sociálnej poisťovne na základe ich príjmu za rok 2019 aj všetkým živnostníkom, ktorí podali daňové priznanie po 31. marci 2020. Zvyčajne sa poistné mení od 1. júla, respektíve od 1. októbra pre tých podnikateľov, ktorí využili odklad na podanie daňového priznania. Keďže pre pandémiu koronavírusu je možné daňové priznanie za rok 2019 podať do 2. novembra, odvody sa tentokrát upravia neskôr.

Keďže odvody sa platia mesačne dozadu, živnostníci musia zaplatiť poistné za prvý mesiac roka 2021 najneskôr v pondelok 8. februára 2021. Začiatkom januára budú platiť odvody za december 2020 ešte v pôvodnej výške.