Po rekordnom decembrovom deficite sme v januári, v súlade s očakávaniami, mohli pozorovať aspoň čiastočnú korekciu bilancie zahraničného obchodu. Zahraničný obchod však stále ostával výrazne deficitný, hoci v medziročnom porovnaní sa už rozsah deficitu ďalej nerozširoval. K čiastočnému zlepšeniu bilancie v úvode roka prispeli silnejšie vývozy (viditeľné aj v čiastočnom zotavení produkcie exportných odvetví) i očakávaná korekcia v dovozoch, ktoré boli na konci roka umelo nafukované technickými dovozmi plynu.

Podľa údajov Štatistického úradu objem vývozov v januári zaostal za objemom dovozov o 408 mil. EUR. 12-mesačný deficit zahraničného obchodu sa v úvode roka nezmenil a ostal na úrovni 4,0% HDP.

Objem vývozov sa podľa prepočtov Štatistického úradu v januári medzimesačne zvýšil o 3,5% (sezónne očistené) a dynamika jeho medziročného rastu sa tak zrýchlila z -0,3% na 10,7%. Vďačí za to najmä posilneniu vývozov v kľúčovej kategórií strojov a prepravných zariadení (predpokladáme najmä vďaka vyšším exportom áut). Dynamika medziročného rastu vývozov sa tu zrýchlila z -1,3% na 17,8%, v porovnaní so záverom roka (po zohľadnení sezóny) boli pritom vývozy v tejto kategórií vyššie až o takmer 8%. Aj napriek tomu, v reálnom vyjadrení celkové vývozy v januári stále jemne klesali –  medziročný rast cien sa totiž spomalil len z 15,2% na 13,4%.

Objem dovozov sa v úvode roka znížil o 2,6% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 13,0% na 10,3%. V januári sa pritom v číslach miešali dva protichodné efekty – vyššie dovozy materiálu do výrobu plne kompenzovala očakávaná korekcia v dovozoch palív a mazív (predpokladáme, že predovšetkým plynu). Dovozy strojov a prepravných zariadení (kam sa radí podstatná časť investičných dovozov, ale najmä dovozy komponentov pre výrobu áut) sa v januári medzimesačne zvýšili o takmer 6% (sezónne očistené) a dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 1,1% na 20,3%. Naopak dovozy a palív klesli v porovnaní so záverom roka (kedy ich nafukovali technické dovozy plynu) o takmer 40% (sezónne očistené) a boli dokonca najnižšie od decembra 2021. V porovnaní s januárom predchádzajúceho roka sa znížili o 11,7%. K ich medziročnému poklesu najskôr prispela stabilizácia cien i reálny pokles dovozov (plné zásobníky v kombinácií s teplým počasím na prelome rokov).

Výhľad

Bilancia zahraničného obchodu by sa mala začať stabilnejšie zlepšovať až po významnejšom a stabilnejšom odznení úzkych hrdiel (v automobilovom priemysle). Predpokladáme, že úzke hrdlá v dodávkach čipov sa už čiastočne uvoľnili (v porovnaní s jarou minulého roka, kedy kulminovali), avšak v nejakej miere najskôr pretrvajú aj v tomto roku. Návratu zahraničného obchodu k prebytkom budú stále brániť i vysoké ceny energetických surovín, ktoré už ostanú dlhodobo nad úrovňami spred konfliktu na Ukrajine, a ktoré zdvíhajú nominálne dovozy. I v úvode tohto roka pravdepodobne ešte okreše vývozy aj oslabený externý dopyt (v dôsledku energetickej krízy v Európe), či výpadky vývozov časti energeticky náročných odvetvi (kovy, chémia). Očakávame preto, že bilancia zahraničného obchodu ostane deficitná aj počas väčšiny mesiacov tohto roka, hoci smerom k záveru roka by sa jej deficit mohol začať pomaly zmierňovať (i pod vplyvom čiastočne uvoľnených úzkych hrdiel v kľúčovom automobilovom priemysle).

Ľubomír Koršňák, analytik UnICredit Bank