Spomaľovanie inflácie sa postupne zastaví

Inflácia vo februári ďalej spomaľovala, hoci v porovnaní s úvodom roka sa tempo jej zmierňovania predsa len (v súlade s očakávaniami) spomalilo. Cestu k zvoľňovaniu inflácie stále vedú najmä potraviny, ktorým ešte stále pomáha vysoká porovnávacia základňa z úvodu...

Maloobchod vstúpil do nového roka rozpačito

Maloobchod priniesol v úvode roka rozpačité výsledky. V medziročnom porovnaní síce obnovil rast, najmä však v dôsledku nižšej porovnávacej základne z úvodu minulého roka, kedy domácnosti zreálnili svoju spotrebu a tržby maloobchodu sa citeľne prepadli. V porovnaní s...

Rast platov bude v tomto roku pomalší

Priemerná mzda v závere roka, v súlade s očakávaniami, opäť výraznejšie vzrástla a dokonca si pripísala najsilnejšiu dynamiku medziročného rastu od posledného kvartálu 2004, t.j. za posledných 19 rokov. Nadpriemerný rast miezd v závere roka zaknihovali najmä sektory...

Rast slovenskej ekonomiky ostáva relatívne utlmený

Rast slovenskej ekonomiky ostával aj v závere roka relatívne utlmený. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zaznamenal len jemne zrýchlenie a v medziročnom porovnaní sa dynamika jeho rastu naďalej pohybovala len tesne nad 1%. Podľa predbežných odhadov Štatistického...

Inflácia ustupovala i v závere roka

Inflácia spomaľovala aj v poslednom mesiaci roka, podľa očakávaní však už mierne pomalším tempom ako v predchádzajúcich mesiacoch. Spomalenie inflácie sme mohli pozorovať vo všetkých jej zložkách s výnimkou energií, kde sa prejavil nepriaznivý bázický efekt. Ceny...