Inflácia v úvode roka opäť výdatnejšie ubrala nohu z plynu. Zafixovanie cien energií sa prejavilo na zastavení nárastu regulovaných cien. Ďalej sa ale spomaľoval aj medziročný rast cien potravín i obchodovateľných tovarov a služieb.

Podľa údajov Štatistického úradu sa spotrebiteľské ceny na Slovensku v januári v priemere v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,7%. Dynamika ich medziročného rastu sa zvoľnila z 5,9% na 3,9%, t.j. na najnižšiu úroveň od augusta 2021.

Za výrazným spomalením medziročného rastu spotrebiteľských cien je potrebné vidieť najmä vládne dotácie cien energií pre domácnosti. Priemerná cena energií na bývanie sa v januári tohto roka dokonca v priemere znížila o 0,7%, a to najmä v dôsledku lacnejšieho tepla (o 2,3%). Nepatrné zlacnenie (o 0,1%) sme však mohli vidieť aj pri plyne. V porovnaní s úvodom minulého roka boli ceny energií na bývanie lacnejšie o 2,6%, keď okrem dodávok tepla ich nadol tlačili aj neregulované ceny pevný palív (o 4,7%).

Nižšie ceny (regulovaných) cien energií na bývanie sa premietli aj do zmeny regulovaných cien. Tie síce medzimesačne v priemere vzrástli o 0,3%, keď nižšie ceny energií na bývanie boli kompenzované vyššími poplatkami za odvoz odpadu (11,7%), v predprimárnom a primárnom vzdelávaní (poplatok za materské školy, o 4,3%), či nárastom cien v autobusovej dopravy (o 3,4%). V medziročnom porovnaní boli ale regulované ceny už mierne nižšie (o 0,9%, po tom, čo ešte v decembri medziročne rástli o 6,2%). Medziročný rast inflácie (v porovnaní s decembrom) tak spomalili až o 1,3 pb, t.j. boli zodpovedné za 2/3 januárového spomalenia inflácie.

V úvode roka sa spomaľovala aj jadrová inflácia. Tá síce medzimesačne vzrástla o 0,5%, dynamika jej medziročného rastu sa spomalila z 6,2% na 4,5%. Spomaľovala sa pritom ako inflácia potravín, tak aj tzv. dopytová inflácia (inflácia bežných tovarov a služieb).

Potraviny v januári v porovnaní so záverom minulého roka zdraželi v priemere o 1,3%. Toto zdraženie sa však dá z veľkej časti pripísať tradičným sezónnym faktorom. V kombinácií so stále silným bázickým efektom sa tak dynamika medziročného rastu cien potravín spomalila z 6,3% na 4,9%. Prevažne sezónne zdraženie si v úvode roka pripísali ceny ovocia (6,0%) i zeleniny (3,8%). Najmä v prípade zeleniny však bolo miernejšie ako zvyčajne, a tak sa dynamika jej medziročného zdražovania opäť nepatrne zrýchlila z 14,7% na 14,8%. Výraznejší nárast ceny si v januári pripísali aj oleje a tuky (o 4,0%). Medziročne síce ostávali lacnejšie, dynamika medziročného poklesu ich ceny sa však zmiernila z -8,5% na -4,5%. Medziročný rast cien ostatných položiek potravín sa v januári ďalej spomaľoval.

Dopytová inflácia meraná indexom cien trhových služieb a obchodovateľných tovarov (prepočet UniCredit Bank) sa v januári zvýšila o 0,2%. Dynamika jej medziročného nárastu sa však citeľnejšie zvoľnila z 8,0% na 4,9%. Nohu z plynu citeľne ubrali ako tovary, ktoré v porovnaní s koncom roka zlacneli o 0,4% a dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 6,9% na 3,9%, tak aj služby, ktoré síce medzimesačne v priemere zdraželi o 1,1%, dynamika ich medziročného rastu sa ale spomalila z 10,0% na 6,5%. K spomaleniu inflácie služieb prispeli najmä stravovacie zariadenia, kde sa už nezopakovalo minuloročné prudké zdražovanie, predovšetkým v závodných jedálňach. Dynamika medziročného rastu stravovacích služieb sa tak spomalila z 9,4% „už len“ na 4,4%.

Protichodne na infláciu v úvode roka pôsobili ceny pohonných hmôt. Tie v priemere v porovnaní so záverom roka zdraželi o 0,9%. Dynamika ich medziročného poklesu sa tak spomalila z -1,4% na -0,4%.

Januárové zvoľnenie inflácie sa prejavilo na vnímaní inflácie spotrebiteľmi. To sa podľa spotrebiteľského barometra Štatistického úradu zmiernilo z 9,3% na 8,7% (prepočet UniCredit Bank zo salda odpovedí). Spotrebitelia tak vnímali najpomalší rast cien od februára 2022. Ďalej sa zmiernili i inflačné očakávania. Tie v úvode roka klesli z 2,4% už len na 1,8% a boli tak najnižšie od novembra 2017 (prepočet UniCredit Bank zo salda odpovedí).

Cenový Barometer UniCredit Bank (t.j. vnímaná inflácia meraná prostredníctvom často nakupovaných tovarov a služieb) v januári vzrástol o 0,8% a dynamika jeho medziročného rastu sa spomalila z 7,2% na 4,3% – najnižšia hodnota od októbra 2021.

Výhľad

Inflácia má svoj vrchol už za sebou a v zvoľňovaní dynamiky medziročného rastu bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, hoci už výrazne pomalším tempom. Zmierňovanie (medziročnej) inflácie bude najmä prvom štvrťroku stále podporovať silný bázicky efekt, inými slovami vysoká porovnávacia základňa z prechádzajúceho roka. Ruku k dielu pridá i utlmený domáci spotrebný dopyt. Naopak, zvoľňovanie inflácie by i naďalej mohli pribrzďovať rastúce mzdy, ktoré budú brzdiť najmä spomaľovanie inflácie služieb, či vyššie spotrebné dane a niektoré poplatky.

Dodatočný impulz cenám (najmä tovarov) by mohli doručiť i znovu zrodené úzke hrdlá a vyššia cena kontajnerovej dopravy – komplikácie v doprave tovarov z Ázie do Európe cez Červené more v dôsledku aktivít extrémistických hnutí na Blízkom Východe. V priemere by sa podľa našich prepočtov mala inflácia tento rok pohybovať okolo úrovne 3%.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank