Medziročná miera inflácie v marci dosiahla 14,8%, o 0,6 percentuálneho bodu menej než vo februári. Ide teda o výraznejšie spomalenie rastu cien, toto však bolo spôsobené rastom bázy z minulého roka. Oproti minulému mesiacu ceny pokračovali v raste o 1,2%.


Medzimesačná inflácia bola naďalej ťahaná najmä potravinami, ktoré zodpovedali za tretinu rastu cien. Išlo najmä o kategóriu zeleniny, ktorá je drahšia o takmer 10%, a mäsa (+2,2% m/m). Naopak, ceny poklesli v kategórii olejov a tukov, čo môže predstavovať prvé signály poklesu cien z rekordných úrovní. Rast bol zaznamenaný aj v kategórii bývanie a energie – a hoci ceny vzrástli medzimesačne iba o pol percenta, váha tejto kategórie na spotrebiteľskom koši je vysoká, a tak pomerne citeľne prispela k rastu inflácie. Okrem tradičného imputovaného nájomného to bola aj dodávka vody a rôzne služby súvisiace s obydlím. Smerom nadol bola inflácia potlačená poklesom cien pohonných hmôt o takmer 2,5%.

Medziročný profil inflácie sa výraznejšie nemení. Ťahúňom ostávajú potraviny s príspevkom na úrovni 6,7 percentuálneho bodu, najmä kvôli vyšším cenám mäsa (+31% r/r) a mlieka, syrov a vajec (+36% r/r). Kategória bývania k rastu cien prispela 3,5 percentuálneho bodu. Okrem toho na význame narástli aj služby, napríklad reštaurácie a hotely s cenami vyššími medziročne o pätinu prispeli asi 1,3 bodu.

Medziročná miera inflácie tak zamierila smerom nadol v dôsledku rastu bázy z minulého roka, čo bude spôsobovať pokles inflácie aj v ďalších mesiacoch a priemer za tento rok by tak mohol skončiť na úrovni 12%. Výraznejšie zvoľnenie aj v medzimesačnom raste cien očakávame v polovici tohto roka. Pomáhať tomu bude aj trhový vývoj, keďže tlaky na komoditných trhoch (najmä energetických a potravinových) postupne ustupujú, čo sa začne prelievať aj do spotrebiteľských cien. Čoraz dôležitejším faktorom pre budúci rast cien sa tak stávajú mzdové náklady, keďže zamestnanci v prostredí zvýšenej inflácie prirodzene žiadajú výraznejší nárast miezd, ktorý bude aspoň čiastočne kompenzovať rastúce ceny.

Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne