Medziročná miera inflácie postupne klesá, keď bola v apríli o jeden percentuálny bod nižšia než v marci (13,8% oproti 14,8%).


Oproti predchádzajúcemu mesiacu boli ceny vyššie o 0,6%, postupne sa nám však mení štruktúra toho, čo rast cien ťahá. V predchádzajúcich mesiacoch boli jednoznačným ťahúňom ceny potravín, ktoré však postupne zvoľnili svoje tempo rastu, keď boli medzimesačne vyššie o 0,3% (najmenej od októbra 2021). Ich príspevok však bol stále citeľný. Z iných kategórií do popredia vystúpili napríklad ceny v kategórii doprava, a to najmä pri leteckej doprave s medzimesačným rastom cien o 44%, ako aj spotrebné tovary používané v domácnostiach s rastom o viac než tri percentá medzimesačne.

Na medziročnej báze boli ceny stále ťahané potravinami, hoci s nižším príspevkom než v predchádzajúcich mesiacoch (v apríli na úrovni 5,7 percentuálneho bodu). Prispievali tradične aj ceny bývania a energií (3,2 percentuálneho bodu).

Vrchol inflácie tak má Slovensko s najväčšou pravdepodobnosťou už za sebou. Z februárovej úrovne 15,4% sme za dva mesiace vyklesali o necelé dva percentuálne body, čo ukazuje – ako spomíname vyššie – že sa postupne dostávame do očakávaného obdobia dezinflácie. Hoci je súčasný pokles spôsobený predovšetkým rastom bázy z minulého roka, na medzimesačnej báze pozorujeme taktiež citeľné spomaľovanie rastu cien – pozitívnom je najmä zásadné pribrzdenie v kategórii potravín.

Vzhľadom na vývoj na trhoch môžeme predpokladať, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Priemerná inflácia v tomto roku by tak mohla skončiť na úrovni 12%. Do nasledujúcich mesiacov sa z nášho pohľadu čoraz dôležitejším faktorom stanú mzdové náklady, keďže zamestnanci v prostredí zvýšenej inflácie prirodzene žiadajú výraznejší nárast miezd, ktorý bude aspoň čiastočne kompenzovať vyššie ceny.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne