Augustová medziročná miera inflácie v metodike CPI poskočila na 14%, tak ako indikoval rýchly odhad HICP z dielne Eurostatu. Na medzimesačnej báze sme dosiahli rast cien na úrovni 0,8%, spolu s júlovou mierou infláciou ide o najnižší medzimesačný nárast v tomto roku.


Oproti júlu k rastu cien najviac prispeli tradične potraviny (asi tretina z nárastu), a to najmä kvôli mäsu, mliečnym a cereálnym výrobkom. Ďalšou tradičnou kategóriou je imputované nájomné, ktoré rástlo na medzimesačnej báze o ďalšie percento. Do popredia nám opäť vyskočila aj kategória pevných palív (napr. výrobky a produkty z dreva), ktoré sa v dôsledku očakávaných vyšších cien energií stávajú čoraz častejšie alternatívou plynu či elektriny. Po dlhšom čase sme mohli vidieť aj výraznejší negatívny príspevok k miere inflácie, ktorý priniesli ceny pohonných hmôt s medzimesačným poklesom o takmer 6%.

Na medziročnej báze nedochádza k zmenám, zvyšujú sa však príspevky k miere inflácie jednotlivých položiek – najmä v prípade potravín. Stále tak platí, že ide predovšetkým o komodity ovplyvnené trhovým vývojom (napr. energie či potravinové komodity), čo sa následne prelieva aj do ostatných oblastí ekonomiky.

V dôsledku vývoja v posledných týždňoch sme pristúpili k zmene odhadu rastu cien. Predpokladáme, že priemerná medziročná miera inflácie presiahne v tomto roku 12%, vzhľadom na pretrvávajúce inflačné tlaky a neistotu na trhoch. Zároveň zdvíhame odhad inflácie aj do ďalších rokov (10% v roku 2023, pričom o niečo vyššiu než v „normálnych“ časoch ju predpokladáme aj v rokoch 2024 a 2025) a to najmä na vrub cien energií a efektov prelievania sa do ekonomiky – keďže vnímame signály, že zvýšené ceny energií tu s nami ostatnú dlhšie a konečný dopad na spotrebiteľov sa bude len postupne rozkladať v čase. Odhad inflácie však môže byť aj výrazne revidovaný, nakoľko v súčasnosti ešte nepoznáme, na akej úrovni budú stanovené ceny energií v budúcom či ďalších rokoch, a tak zatiaľ môžeme vychádzať iba z niektorých medializovaných informácií či vlastného odhadu potenciálne prijímaných krokov na národnej alebo európskej úrovni.

Matej Horňák
analytik Slovenskej sporiteľne